Teampower Programma

Versterk je team, vergroot het onderling vertrouwen en creëer goede communicatie om met een gezamenlijke visie grote successen te behalen.

 • Meer plezier!
 • Lager ziekteverzuim
 • Efficiënter en productiever

De teampower modules zorgen voor een stevige basis om als team alles aan te kunnen pakken en om écht te kunnen bouwen op elkaar. Weten van elkaar wat je kwaliteiten en valkuilen zijn, om echt in te spelen op waar iedereen goed in is en je lekker in je vel te voelen. Onderling beter communiceren, elkaar écht kunnen vertrouwen, achter je collega staan, hoe goed voelt dat! Daarnaast resulteert het volgen van het Teampower Programma in een efficiëntere samenwerking, lager ziekteverzuim, productiever overleggen en werken en natuurlijk een topsfeer!

Teamwork

Teampower programma

(2 dagen. 1 trainer. 12 / 14 personen)

Bij een grotere of kleinere groep deelnemers is het programma aan te passen. Sommige elementen worden anders ingezet, zodat ook dan het resultaat optimaal is. Neem contact op voor meer informatie.

De inhoud wordt vooraf tijdens een intakegesprek in overleg bepaald, zodat dit precies aansluit bij de behoeften van het desbetreffende team.

 • Kennismaking, elkaar op een andere manier nog beter leren kennen
 • Kleurenprofilering
 • Letterlijk en figuurlijk bouwen aan een betere samenwerking
 • Escape Room
 • Zelf- en groepsreflectie
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Elkaar aanvullen > nieuwe inzichten
 • Creatief denken, nieuwe oplossingen
 • Weghalen van belemmeringen
 • Energizers > energie opwekken
 • Communicatie en vertrouwen

Los te boeken modules:

Module ‘Samenwerking en communicatie’

Een interactieve en creatieve workshop met kleurenprofilering en escape room op locatie!

Deze workshop helpt teams inzicht te geven in hun communicatie en samenwerking. Elkaar echt leren kennen en elkaar leren waarderen in kwaliteiten en valkuilen. Waar kan men elkaar aanvullen en waar kan men zich aan elkaar irriteren. Wanneer dit duidelijk is kan dit bespreekbaar gemaakt worden en ontstaat er geen spanning maar wederzijds respect.

Om dit echt te ervaren, wordt de groep meegenomen in kwaliteiten en valkuilen als kort leerelement van de workshop, om vervolgens middels opdrachten die veel plezier en energie geven elkaar en zichzelf nog beter te leren kennen. Middels een kleurencode kan men elkaar hierna ook beter aanspreken op wat men lastig vindt of waar men wat nodig heeft.

Tijdens deze module wordt de groep meegenomen in een – op locatie opgebouwde – escape room waarin ze elkaar kwaliteiten zullen moeten inzetten. Deze activiteit wordt door de trainer geobserveerd om objectief in te kunnen spelen op het samenwerken. Hierna zal individueel en met de groep teruggeblikt worden op waar men elkaar nodig heeft om een echt goede samenwerking te kunnen neerzetten.

Details: 1 trainer, duur: 3,5 – 4 uur, +/- 12 – 14 personen

Module ‘Van bedrijfscultuur naar natuur’

Deze workshop kan men inzetten om de huidige bedrijfscultuur onder de aandacht te brengen.

Een bedrijfscultuur ontstaat door de jaren heen van medewerker op medewerker. Veel elementen zijn al zolang zoals ze zijn dat vaak niemand weet hoe ze ontstaan zijn. Past dit wel bij de medewerkers van nu?

In deze interactieve, verrassende workshop worden mensen wakker geschud en bewust gemaakt van het feit dat we als ‘kuddedieren’ doorgaan met dingen die ‘altijd al zo zijn geweest’ en die ook anders (beter, leuker, fijner) kunnen. Door het inzetten van theater, muziek, filmmateriaal, discussie, creatief denken, spelelementen worden mensen op verschillende manieren aan het denken gezet.

Details: 2 trainers, duur 3 uur, 10 – 16 personen

Module ‘Creatief Denken’

uitgebreide teambuildingsvariant van de workshop Creatief Denken.

Inzicht krijgen in je denkproces, hoe werken die hersenen bewust en onbewust?

Om tot nieuwe ideeen te kunnen komen, moet men een nieuw denkproces inzetten en dat gaan we bewust toepassen. Patronen loslaten die enigszins heel handig zijn, maar zo ook erg belemmerend werken. Waar loopt het team in de praktijk tegenaan? Daar gaan we tijdens deze module gezamenlijk mee aan de slag.

Deze module dient dan ook vooraf goed doorgesproken te worden, om een op maat gemaakt programma te kunnen bieden en zo in te steken op vraagstukken waar het team mee aan de slag wil en/of moét. Niet alleen inzicht in het creatief denkproces, leren creatiever te denken en samen toffe oplossingen bedenken, maar echt aan de slag met vraagstukken die in de praktijk al zo lang liggen. Waar men regelmatig tegenaan loopt en het steeds te druk-geen energie-andere prioriteiten-alles al geprobeerd-niet mijn ding-  argumenten tegenaan heeft gegooid waardoor de verandering maar niet in gang gezet wordt. Terwijl dit zo leuk kan zijn om op te lossen en met eigen ideeen zoveel draagvlak geeft!

Details: 1 trainer, duur +/- 3 uur, 8 – 18 personen

Module ‘Duurzame inzetbaarheid’

De wereld verandert steeds sneller en banen veranderen.

Heel veel kinderen worden nu opgeleid tot een baan die nog helemaal niet bestaat. Maar naast de toekomstige banen voor deze kinderen, verandert er veel voor de banen die er nu zijn. Er verdwijnen banen, banen veranderen en er komen weer andere banen bij. Dat betekent dat mensen mogelijk moeten verschuiven, omscholen, bijscholen of compleet andere keuzes maken omdat ze er anders instaan dan voorheen. We hebben het niet meer over een baan bij een werkgever voor 40 jaar, maar een flexibele loopbaan die inspeelt op de veranderingen van de maatschappij wat past bij de persoon.

Om hier bewustwording in te creeeren, inspiratie in op te doen, het gesprek te voeren en mogelijk na te denken over een plan B, is deze module in te zetten.
In overleg is deze module mogelijk als inspiratiesessie, maar ook met een uitbreiding van twee dagdelen om echt aan de slag te gaan met de persoonlijke loopbaan.

Lees ook: Blijven leren moet het nieuwe normaal worden.

Details: 2 trainers, duur van de sessies (en het aantal deelnemers) in overleg


De Workshop Creatief Denken is bedoeld voor het verkrijgen van nieuwe perspectieven in het oplossen van problemen en het bedenken van ideeën.

Naast een sterk team en het inzicht hoeveel mogelijkheden er ontstaan als je eens anders kijkt, is het ook ontzettend belangrijk om energizers en creatieve werkvormen toe te passen.

gezichten

Samen met deze partijen en organisaties probeer ik nog meer impact te realiseren en mensen in beweging te krijgen.