Creatief Denken (workshop)

De Workshop Creatief Denken is bedoeld voor het verkrijgen van nieuwe perspectieven in het oplossen van problemen en het bedenken van ideeën. De menselijke natuurlijke creativiteit is door diverse omgevingsfactoren ingeperkt maar niet verdwenen. Hier zullen we in de workshop bewust induiken om in te zien dat het anders kan!

  • Geeft nieuwe energie in veranderende situaties
  • Oneindig nieuwe ideeën/oplossingen met draagvlak om toe te passen
  • Brengt veel plezier!
  • Acceptatie patroon, open staan voor een nieuwe denkwijze

Bij het volgend van de workshop creatief denken, stapt de groep uit die patronen. De training zorgt ervoor dat men SAMEN tot nieuwe ideeën en oplossingen komt waardoor er gelijk (direct) draagvlak ontstaat in het team. Het zijn tenslotte eigen bedachte ideeën waar men mee aan de slag kan gaan en waarmee direct zichtbaar is hoeveel er mogelijk is! Deze workshop is altijd (en overal) toepasbaar dus u heeft er lang profijt van, de ideeën zijn nooit ‘op’!

“Innovation is changing before you are forced to. The more often and quicker you change, the more it becomes your competitive advantage.” – Captain Chesley “Sully” Sullenberger,


Versterk je team, vergroot het onderling vertrouwen en creëer goede communicatie om met een gezamenlijke visie grote successen te behalen.

Naast een sterk team en het inzicht hoeveel mogelijkheden er ontstaan als je eens anders kijkt, is het ook ontzettend belangrijk om energizers en creatieve werkvormen toe te passen.

gezichten

Samen met deze partijen en organisaties probeer ik nog meer impact te realiseren en mensen in beweging te krijgen.